Adresgegevens

Geslacht

Werkstatus

lk ben:

Werkende jongere (tot en met 26 jaar) of Invaller

Keuzemenu*: Jongere (t/m 26 jaar), Invaller

 • Contributie Bruto € 11,65 per maand, Netto € 6.99 per maand
 • Contributie* Bruto € 11,65 per maand

Onderwijsondersteunend personeel

Keuzemenu: Personeel t/m schaal 8, Personeel t/m schaal 9

 • Contributie Bruto € 11,65 per maand, Netto € 6.99 per maandd
 • Contributie Bruto € 18,55 per maand, Netto € 11,13 per maand

Onderwijsgevend personeel

Contributie Bruto € 18,55 per maand, Netto € 11,13 per maand
(Bruto/Netto: Werkende leden kunnen tot ruim 40% van hun contributie terugkrijgen via de werkgever.)

Schoolleider

Contributie Bruto € 29,65 per maand, Netto € 17,79 per maand
(Bruto/Netto: Werkende leden kunnen tot ruim 40% van hun contributie terugkrijgen via de werkgever.)

Student

Studentlidmaatschap is gratis. Hierbij geldt een eenmalige afschrijving van €0,50, na afstuderen kan één jaar gebruik worden gemaakt van het overgangstarief van €5,60.Zelfstandige (ZZP-er)

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het bruto inkomen.
 • Contributie € 18,55 per maand.
 • Contributietarief: € 29,65 per maand.

 • %
 • %
 • %

  Contributie € 11,65 per maand

Gepensioneerd (100%)

Contributie € 11,65 per maand

Bevestiging aanmelding

De contributie wordt dan maandelijks automatisch afgeschreven. Voor betalingen anders dan per automatische incasso geldt een toeslag van € 1,20 per betaling. We sturen je een machtigingsformulier voor automatische incasso toe.

algemene voorwaarden