Adresgegevens

Geslacht

Werkstatus

lk ben:

Werkend

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het bruto inkomen.
 • Contributietarief: € 9,35 per maand
 • Contributietarief: € 12,95 per maand
 • Contributietarief: € 17,50 per maand

In veel gevallen is er een contributiebelastingvoordeel geregeld in de cao. Werkende leden krijgen in dat geval tot ruim 40% van hun jaarcontributie terug via hun werkgever.

(Voltijd)student

Keuzemenu:

Voltijd (!) studenten aan een MBO of HBO zorg/welzijn-opleiding krijgen het lidmaatschap gratis. * Hierbij geldt een eenmalige afschrijving van €0,50.

Deeltijdstudenten van 22 jaar of jonger betalen € 13,40 per maand.

ZZP-er

Contributie

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het bruto inkomen.
 • Contributietarief: € 9,35 per maand
 • Contributietarief: € 12,95 per maand
 • Contributietarief: € 17,50 per maand

In veel gevallen is er een contributiebelastingvoordeel geregeld in de cao. Werkende leden krijgen in dat geval tot ruim 40% van hun jaarcontributie terug via hun werkgever.

Bent u werkloos of afgekeurd?

 • %
 • %
 • %

  Uitkeringsgerechtigden betalen € 9,35 per maand. Deze speciale regeling geldt niet voor leden die nog gedeeltelijk salaris ontvangen.

(Vervroegd) gepensioneerd

Bent u volledig gestopt met werken?

(Vroeg)gepensioneerden betalen € 9,35 per maand. Deze speciale regeling geldt niet voor leden die nog gedeeltelijk salaris ontvangen.

De hoogte van de contributie is afhankelijk van het bruto inkomen.

 • Contributietarief: € 9,35 per maand
 • Contributietarief: € 12,95 per maand
 • Contributietarief: € 17,50 per maand

Bevestiging aanmelding

De contributie wordt dan maandelijks automatisch afgeschreven. Voor betalingen anders dan per automatische incasso geldt een toeslag van € 1,20 per betaling. We sturen je een machtigingsformulier voor automatische incasso toe.

algemene voorwaarden